Jak postupovat, když zjistíme, že nebudeme schopni splácet splátky za hypotéku

Jedním z opatření ke zmírnění následků pandemie je i „covidový“ odklad splátek hypotéky. Období odkladu splátek se však pro mnohé dlužníky chýlí ke konci a jejich finanční situace se stále nezlepšila. Jaké mají možnosti? Zeptali jsme se právničky z advokátní kanceláře AKMV.

Odklad splátek měl zajistit zmírnění následků nemožnosti splácení úvěrů a snížit negativní dopad na spotřebitele, podnikatele podnikajících jako fyzické osoby a malých zaměstnavatelů. Ačkoli opatření končí, pandemická situace přetrvává a mnozí dlužníci se stále nacházejí v zhoršené finanční situaci, která jim neumožňuje návrat k řádnému splácení jejich dluhů. JUDr. Veronika Michalíková z advokátní kanceláře AKMV nám vysvětlila, jaké mají možnosti.

odklad splátek
Podle zákona přijatého během první vlny pandemie koronavirus mohla banka nebo pobočka zahraniční banky, povolit na základě žádosti dlužníka odklad splátek na období uvedené v žádosti o odklad, které není delší než devět měsíců ode dne splatnosti nejbližší neuhrazené splátky úvěru, jejíž splatnost nastala po dni podání žádosti o odklad splátek. Dlužník mohl požádat o odklad splátek téhož úvěru během období pandemie pouze jednou.

Z uvedené právní úpravy vyplývá, že období, během kterého má banka umožnit odklad splátek je limitováno na devět měsíců. Pokud by dlužník žádal o odklad splátek na kratší období, při stejném úvěru nemůže žádat o odklad na další období. Uvedené zákonná ustanovení však upravují pouze odklad splátek jako opatření v souvislosti s pandemii. Není tedy vyloučeno, aby banka umožnila i další odklad splátek, nikoli však už na základě zákonného ustanovení, ale podle vlastních pravidel na základě dohody s dlužníkem.

Nečekejte na zpoždění
Upozorňujeme, že postup jednotlivých bank může být odlišný a může se lišit i při konkrétních bankovních produktech. Z tohoto důvodu doporučujeme, aby dlužníci v problémech komunikovali přímo se svou bankou a to ještě před tím, než se ocitnou v situaci, že splácet nebudou zvládat. Častokrát dlužníci žádají banku o možnosti řešení až v době, kdy už jsou v prodlení, v tomto případě je už však pozdě. Dlužníci by tedy měli banku oslovit co nejdříve, rozhodně nedoporučujeme čekat až na zpoždění s první splátkou.

Nevýhodou v případě odhadu splátek po dohodě s bankou je skutečnost, že dlužník může mít v rejstříku bank vedený záznam, že už jednou měl problém se splácením úvěru. Tyto informace tak bude mít k dispozici i jiná banka, kterou v budoucnu případně osloví (například při požadavku refinancování úvěru nebo nového úvěru), což může být následně problematické.

Prodloužení splatnosti úvěru a snížení splátek
Pokud dlužníkovi finanční situace neumožňuje řádné splácení celých splátek, ale byl by schopen splácet alespoň jejich část, může banku požádat o prodloužení splatnosti úvěru. Pokud by banka s prodloužením splatnosti souhlasila, znamenalo by to, že dlužná částka by se rozložila na delší dobu. Dlužník by tedy splatil více splátek v nižší výšce. To by umožnilo, aby splátka byla ve výši, kterou je dlužník schopen splácet.

Nevýhodou tohoto řešení je navýšení celkové částky, kterou bude dlužník bance v konečném důsledku muset zaplatit. Podobně to však je i při odkladu splátek, protože dluh je i během odkladu splátek úročen.

refinancování úvěru
Pokud má dlužník několik dluhů, může zvážit i jejich refinancování. Refinancování by spočívalo v tom, že dlužník by si vzal jeden větší úvěr, z něhož by vyplatil několik menší dluhy. Menšími dluhy mohou být např. zůstatek hypotečního úvěru, spotřebitelského úvěru, leasing, půjčku od nebankovního subjektu, půjčku ze státního fondu rozvoje bydlení a podobně.

Takový postup může být výhodný v případě, že podmínky nového úvěru budou lépe než podmínky splácení současných dluhů. Doporučujeme však pečlivě zvážit, zda je taková změna v konkrétní situaci výhodná, jaká by byla úspora a zda dlužník bude mít z čeho splácet splátky nového úvěru.

jiné možnosti
Pokud dlužník nemůže využít možnosti, které jsme načrtli nebo situaci vyhodnotí tak, že ani s nimi nebude moci splátky splácet, je na místě zvážit například i prodej nemovitosti, na níž koupi si úvěr bral. V případě prodeje nemovitosti může být hypoteční úvěr vyplacen z obdržené kupní ceny nemovitosti. Zbytek kupní ceny, který může zůstat po vyplacení hypotečního úvěru může být následně použit na koupi levnější či menší nemovitosti. Případně může být koupě levnější nemovitosti financována iz nového hypotečního úvěru ve výši dle aktuálních možností dlužníka.

Upozorňujeme také, že v praxi může dlužník narazit při předčasném splacení úvěru, mimořádné splátce úvěru nebo refinancování i na požadavek banky splatit několik splátek úvěru, pokud měl odklad podle zákonných ustanovení v době pandemických opatření. Pokud klientovi běží „covidový“ odklad

Reklama

PR článek

Nejnovější články

Jak vytvořit fresh look: Upřete pozornost na rty

Vizuál jemnosti a ženskosti rozhodne podtrhnou dokonalé rty. Je však podstatné, zvolit při nich i správný odstín. Sázkou na jistotu, je určitě sprispôsobiť jejich...

Letní horoskop erotiky: Štíři si užijí smyslný sex, berani a lvi přežijí horké noci

VodnářJedinečný styl Vodnáře se objevuje v jeho nezávislosti, přesto pro vás láska znamená víc, než si možná myslíte. Teprve poté, co najdete tu pravou...

Pro živnostníky platí nová výše pojistného, ​​zaplatit je potřeba do 8. února

Živnostníci začínají dostávat oznámení o nové výši pojistného, ​​zaplatit ho třeba do 8. února. Upozorňuje na to specialistka komunikace Sociální pojišťovny (SP) Jana Hrabková. "Sociální...

Prodlužte život vašeho oblečení

Chcete-li mít udržitelný šatník, zkuste nenakupovat zbytečné a vybírejte kvalitní nadčasové kousky. Správná péče o ne vám zajistí, že vaše oblečení vydrží krásné co...

Užitečné rady a tipy pro praní svetrů a šál

Příchod zimy se pomalu, ale jistě blíží a s ním přichází i svým způsobem ošemetné období, co se péče o svetry týče. Pokud si nechcete...